Užitočné funkcie

Čas je príliš vzácny na manuálne evidovanie odpadov.

Elektronická evidencia odpadov

Vytvoriť elektronický evidenčný list odpadu nebolo nikdy jednoduchšie. Vďaka intuitívnemu rozhraniu aplikácie je vedenie evidencie odpadov hračkou. Záznamy pridávate jednoducho ako v exceli, no k dispozícii máte mnoho užitočných funkcií navyše.
 • automatické nasadenie zostatkov
 • jednoduché kopírovanie záznamov
 • automatické vytváranie riadkov vznik / príjem
 • inteligentný systém automatickej kontroly záznamov
 • preddefinovaní nasledujúci držitelia odpadu
 • štatistika množstiev a kódov nakladania
 • jednoduché vyhľadávanie a filtrovanie záznamov
 • vlastné zoznamy skladov, nádob a predchádzajúcich držiteľov
 • export evidenčných listov do PDF jednotlivo ako aj za celú prevádzku
 • hromadný export evidenčných listov do PDF za všetky prevádzky organizácie
 • export dát z evidenčných listov do excelu za celú prevádzku
 • hromadný export dát z evidenčných listov do excelu za všetky prevádzky organizácie
 • automatické vytvorenie evidenčných listov z predchádzajúceho roka
 • úroveň vytriedenia komunálnych odpadov pre obce
 • vážne lístky

Ročné ohlásenie

Stačí 1 klik a Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, vrátane všetkých jeho príloh, máte automaticky vytvorené. Okresnému úrad ho môžete zaslať v tlačenej forme poštou alebo elektronicky v PDF prostredníctvom portálu Slovensko.sk. Obchodné siete a reťazce využijú hromadné vytvorenie ohlásení pre všetky prevádzky taktiež na 1 klik.

Online katalóg odpadov

Vyhľadať a správne zaradiť odpad je odteraz jednoduchšie. Pomôžu vám k tomu príklady zaradenia konkrétnych odpadov z praxe. Samozrejmosťou je aj možnosť vytvorenia vlastného zoznamu odpadov. Z katalógu v aplikácii vytvoríte evidenčný list odpadu na pár klikov.

Identifikačné listy nebezpečného odpadu – ILNO

Vytvorenie ILNO v bezchybnej štruktúre a formáte už viac nebude problém. Obsahovo správne ILNO zostavíte rýchlo pomocou preddefinovaných textov a ostatné údaje sa doplnia automaticky. Samozrejmosťou je jednoduchá aktualizácia, kopírovanie a export ILNO do PDF.

Evidencia súhlasov a systém notifikácií

Nestíhate sledovať podmienky udeleného súhlasu? Teraz ho stačí zaevidovať v aplikácii a systém bude automaticky sledovať povolené množstvá, druhy odpadov, kódy nakladania ako aj termín jeho platnosti. Notifikácie vás upozornia nie len na aktuálne a blížiace sa udalosti v súhlasoch, ale aj na ďalšie povinnosti, ktoré vám pri vedení evidencie vznikli.

Prehľadné manažérske štatistiky

Ak sú pre vás dôležité podrobné prehľady a štatistiky, nájdete ich v module reportov. Zvoliť si môžete vlastný počet, poradie a veľkosti grafov ako aj časové obdobia, kódy činnosti, prevádzky a kódy odpadu. Jednotlivé zostavy si jednoducho uložíte ako reporty, v ktorých môžete sledovať trendy či vývoj produkcie odpadov.

Benefity

Digitalizujte, šetrite čas, automatizujte.

Firmy a živnostníci

Jednoduché a rýchle vedenie evidencie, funkcie pre obchodné siete a reťazce, automatizácia procesov.

Obce a mestá

Garancia súladu s legislatívou, automatická kontrola záznamov, úroveň vytriedenia komunálnych odpadov.

Poradcovia

Jednoduché zdieľanie dát, prehľadné reporty a štatistiky, všetky údaje v bezpečí a na jednom mieste.