Aplikácia od poradcov

Za vývojom aplikácie EnviSys stoja od jej samého začiatku environmentálni konzultanti a poradcovia v odpadovom hospodárstve s bohatými skúsenosťami a dlhoročnou praxou.

Peter Socháň

Odborník na environmentálny manažment a odborne spôsobilá osoba v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo. Pôsobil ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR.

Elena Socháňová

Špecialistka na odpadové hospodárstvo. Dlhodobo sa venuje poradensko-konzultačnej činnosti v oblasti životného prostredia.

Viliam Kyselovič

IT profesionál. Má dlhoročné skúsenosti s vývojom, správou a udržiavaním IT aplikácií. Informačným systémom sa venuje počas celej profesionálnej kariéry.

Tomáš Falb

Má bohaté praktické skúsenosti z firiem pôsobiacich v odpadovom hospodárstve predovšetkým v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.

Vaše Meno?

Ste environmentálny konzultant alebo poradca v  odpadovom hospodárstve a chcete prispieť k vývoju odpadovej aplikácie? Pridajte sa k nám!

História EnviSys

Príbeh EnviSys

Poradcovia stojaci za vývojom aplikácie EnviSys sa už vyše dve desaťročia zaoberajú poskytovaním poradensko-konzultačných služieb v oblasti životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo.

Zámer vytvorenia online aplikácie vznikol z potreby uľahčenia, zjednodušenia a zrýchlenia práce samotných poradcov. Jej výhody teraz poskytujeme aj ostatným - firmám, živnostníkom, štátnej a verejnej správe na celom Slovensku.

Aplikácia EVOD, ktorá sa v roku 2020 zlúčila s aplikáciou EnviSys, získala ocenenie v súťaži ZLATÝ MRAVEC 2017 v kategórii Inovatívne riešenie.

Skutočne fungujúca online odpadová aplikácia, ktorá reálne šetrí čas svojim používateľom. Navyše s odborným zázemím poradcov v odpadovom hospodárstve.

RNDr. Michal Sebíň, PhD., riaditeľ NATUR-PACK, a.s.

Vyskúšajte na 90+ dní zadarmo

Registrácia trvá len niekoľko sekúnd.