Zimné novinky 2023 – bezplatné školenia

Zimné novinky 2023 – bezplatné školenia

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 12

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 12

Adresy okresných úradov pre zaslanie ročného ohlásenia o odpade

Adresy okresných úradov pre zaslanie ročného ohlásenia o odpade

Kedy a kto podáva ročné ohlásenie o odpadoch?

Kedy a kto podáva ročné ohlásenie o odpadoch?

Vianočné novinky 2022 – automatické načítavanie údajov a nový cenník

Vianočné novinky 2022 – automatické načítavanie údajov a nový cenník

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 11

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 11

Nová vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti súvisiaca s ISOH

Nová vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti súvisiaca s ISOH

Evidencia a ohlasovanie odpadov cez ISOH od 1.1.2024

Evidencia a ohlasovanie odpadov cez ISOH od 1.1.2024

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 10

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 10

Jesenné novinky 2022 – zoznam držiteľov a limity zo súhlasov

Jesenné novinky 2022 – zoznam držiteľov a limity zo súhlasov

Konferencia APEL 2022

Konferencia APEL 2022

Vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

Vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 09

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 09

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 08

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 08

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 07

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 07

Letné novinky 2022 - filter kódov činnosti v zozname ELO

Letné novinky 2022 - filter kódov činnosti v zozname ELO

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 06

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 06

Reforma stavebných odpadov - novela zákona o odpadoch

Reforma stavebných odpadov - novela zákona o odpadoch

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 05

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 05

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 04

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 04

Nové požiadavky na karty bezpečnostných údajov od 1. 1. 2023

Nové požiadavky na karty bezpečnostných údajov od 1. 1. 2023

Konferencie ENVIRO 2022 a ODPADY 2022

Konferencie ENVIRO 2022 a ODPADY 2022

Jarné novinky 2022 - evidencia V, aktualizácia katalógu

Jarné novinky 2022 - evidencia V, aktualizácia katalógu

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 03

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 03

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 02

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 02

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 01

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2022 - 01

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 12

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 12

Vianočné novinky 2021 – evidencia výrobkov a materiálov

Vianočné novinky 2021 – evidencia výrobkov a materiálov

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 11

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 11

Ako zaradiť odpad z testovania na Covid-19

Ako zaradiť odpad z testovania na Covid-19

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 10

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 10

Zľava 10 % na konferenciu APEL 2021

Zľava 10 % na konferenciu APEL 2021

Jesenné novinky 2021 - nový modul Reporty

Jesenné novinky 2021 - nový modul Reporty

20 najdôležitejších zmien zákona o odpadoch od 1. 11. 2021

20 najdôležitejších zmien zákona o odpadoch od 1. 11. 2021

Ako deaktivovat prevádzku?

Ako deaktivovat prevádzku?

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 09

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 09

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 08

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 08

Evidencia a ohlasovanie odpadov cez ISOH od 1.1.2023

Evidencia a ohlasovanie odpadov cez ISOH od 1.1.2023

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 07

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 07

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 06

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 06

Prečo pri prenose zostatkov z predchádzajúceho roka systém nevytvorí aj nulové záznamy zostatkov v ELO k 1.1. nového roka?

Prečo pri prenose zostatkov z predchádzajúceho roka systém nevytvorí aj nulové záznamy zostatkov v ELO k 1.1. nového roka?

Letné novinky 2021 – nový modul ILNO

Letné novinky 2021 – nový modul ILNO

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 05

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 05

Nevymažú sa mi údaje v prevádzke, ak zmením jej stav na neaktívna?

Nevymažú sa mi údaje v prevádzke, ak zmením jej stav na neaktívna?

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 04

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 04

Jarné novinky 2021 - evidencia v gramoch, nová legislatíva, ISOH a ďalšie

Jarné novinky 2021 - evidencia v gramoch, nová legislatíva, ISOH a ďalšie

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 03

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 03

Prečo nie je v ročnom ohlásení pri kóde nakladania - DO vyplnená kolónka 8 - IČO, obchodné meno, sídlo/miesto?

Prečo nie je v ročnom ohlásení pri kóde nakladania - DO vyplnená kolónka 8 - IČO, obchodné meno, sídlo/miesto?

Bude aplikácia EnviSys nejako prepojená so štátom pripravovaným ISOH?

Bude aplikácia EnviSys nejako prepojená so štátom pripravovaným ISOH?

Potrebujem vo všetkých evidenčných listoch odpadu (ELO) zmeniť kód činnosti P (pôvodca) na M (držiteľ odpadu). Dá sa to nejak opraviť alebo musím všetky ELO vymazať a znova ich vytvoriť?

Potrebujem vo všetkých evidenčných listoch odpadu (ELO) zmeniť kód činnosti P (pôvodca) na M (držiteľ odpadu). Dá sa to nejak opraviť alebo musím všetky ELO vymazať a znova ich vytvoriť?

Kde môžem zistiť, či povolené množstvo zhromažďovaných nebezpečných odpadov neprekračujem? Upozorní ma na to aplikácia automaticky?

Kde môžem zistiť, či povolené množstvo zhromažďovaných nebezpečných odpadov neprekračujem? Upozorní ma na to aplikácia automaticky?

Je možné sledovať v grafe aj produkciu odpadov jednotlivo podľa katalógový čísel a takto v grafe ich exportovať?

Je možné sledovať v grafe aj produkciu odpadov jednotlivo podľa katalógový čísel a takto v grafe ich exportovať?

Po zadaní hmotnosti 0 ton ZPR v ELO, požaduje aplikácia vyplnenie hmotnosti. Mám to brať tak, že nula sa neeviduje?

Po zadaní hmotnosti 0 ton ZPR v ELO, požaduje aplikácia vyplnenie hmotnosti. Mám to brať tak, že nula sa neeviduje?

Kde sa dá zmazať evidované obdobie? Rok 2019 a 2020 nepotrebujem vidieť. Omylom som vytvoril rok 2022, ktorý sa nedá odstrániť.

Kde sa dá zmazať evidované obdobie? Rok 2019 a 2020 nepotrebujem vidieť. Omylom som vytvoril rok 2022, ktorý sa nedá odstrániť.

Kde sa zobrazujú sumárne množstvá odpadov v jednotlivých evidenčných listoch (ELO)?

Kde sa zobrazujú sumárne množstvá odpadov v jednotlivých evidenčných listoch (ELO)?

Dajú sa skopírovať evidenčné listy odpadu (ELO), ktoré mám vytvorené v roku 2020 do roku 2021, aby som ich nemusela všetky nanovo vytvárať?

Dajú sa skopírovať evidenčné listy odpadu (ELO), ktoré mám vytvorené v roku 2020 do roku 2021, aby som ich nemusela všetky nanovo vytvárať?

Je možné mať viac prihlasovacích kont pre 1 prevádzku pri zakúpení modulu Evidencia a ohlasovanie?

Je možné mať viac prihlasovacích kont pre 1 prevádzku pri zakúpení modulu Evidencia a ohlasovanie?

Prečo nie sú v Ohlásení ani ELO vyplnené údaje o prevádzke a zodpovednej osobe?

Prečo nie sú v Ohlásení ani ELO vyplnené údaje o prevádzke a zodpovednej osobe?

Dá sa zmazať zodpovedná osoba?

Dá sa zmazať zodpovedná osoba?

Upozorňuje aplikácia automaticky na blížiaci sa termín vypršania platnosti súhlasu?

Upozorňuje aplikácia automaticky na blížiaci sa termín vypršania platnosti súhlasu?

Export dát z ELO za všetky prevádzky danej organizácie?

Export dát z ELO za všetky prevádzky danej organizácie?

Dajú sa riadky v ELO kopírovať?

Dajú sa riadky v ELO kopírovať?

Dajú sa automaticky vytvoriť vznikové riadky?

Dajú sa automaticky vytvoriť vznikové riadky?

Ako zobrazím štatistiky ELO?

Ako zobrazím štatistiky ELO?

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 02

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 02

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 01

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2021 - 01

Notifikácie, ktoré vám uľahčia elektronickú evidenciu a ohlasovanie odpadov

Notifikácie, ktoré vám uľahčia elektronickú evidenciu a ohlasovanie odpadov

Správny vzor tlačiva ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2020

Správny vzor tlačiva ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2020

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 12

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 12

Hromadný export evidenčných listov odpadu

Hromadný export evidenčných listov odpadu

Digitálne odpadové trhovisko Cyrkl už aj na Slovensku

Digitálne odpadové trhovisko Cyrkl už aj na Slovensku

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 11

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 11

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 10

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 10

Novinky v aplikácii 2020 - 10

Novinky v aplikácii 2020 - 10

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 09

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 09

Elektronická evidencia odpadov v ISOH - otvorený list ministrovi

Elektronická evidencia odpadov v ISOH - otvorený list ministrovi

Novinky v aplikácii 2020 - 09

Novinky v aplikácii 2020 - 09

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 08

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 08

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 07

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 07

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 06

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 06

Novinky v aplikácii 2020 - 06

Novinky v aplikácii 2020 - 06

Katalóg odpadov online

Katalóg odpadov online

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 05

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 05

Novinky v aplikácii 2020 - 05

Novinky v aplikácii 2020 - 05

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 04

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 04

Novinky v aplikácii 2020 - 04

Novinky v aplikácii 2020 - 04

Zmeny v legislatíve životného prostredia v súvislosti s ochorením Covid-19

Zmeny v legislatíve životného prostredia v súvislosti s ochorením Covid-19

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 03

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 03

Kam s použitými rúškami

Kam s použitými rúškami

Novinky v aplikácii 2020 - 03

Novinky v aplikácii 2020 - 03

Je možné v aplikácii evidovať aj súhlasy?

Je možné v aplikácii evidovať aj súhlasy?

Dá sa nastaviť stránka Evidenčné listy odpadu ako domovská stránka aplikácie?

Dá sa nastaviť stránka Evidenčné listy odpadu ako domovská stránka aplikácie?

Dajú sa stiahnuť v jednom PDF súbore všetky evidenčné listy odpadu za celú prevádzku?

Dajú sa stiahnuť v jednom PDF súbore všetky evidenčné listy odpadu za celú prevádzku?

Ako stiahnem evidenčný list odpadu v PDF?

Ako stiahnem evidenčný list odpadu v PDF?

Dajú sa vytvoriť ročné ohlásenia za všetky prevádzky jednej organizácie naraz?

Dajú sa vytvoriť ročné ohlásenia za všetky prevádzky jednej organizácie naraz?

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 02

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 02

Zostanú mi v aplikácii údaje zadané v rámci skúšobného obdbia aj po jeho skončení?

Zostanú mi v aplikácii údaje zadané v rámci skúšobného obdbia aj po jeho skončení?

Koľko ma bude stáť používanie aplikácie?

Koľko ma bude stáť používanie aplikácie?

Ako sa prihlásim do aplikácie?

Ako sa prihlásim do aplikácie?

Ako sa zaregistrujem do aplikácie?

Ako sa zaregistrujem do aplikácie?

Sú moje údaje v bezpečí?

Sú moje údaje v bezpečí?

Systém neprenáša zostatky z predchádzajúceho roka (ZPR).

Systém neprenáša zostatky z predchádzajúceho roka (ZPR).

Ako zmením kód činnosti na evidenčnom liste odpadu (ELO)?

Ako zmením kód činnosti na evidenčnom liste odpadu (ELO)?

Ako opravím nesprávny názov alebo IČO nasledujúceho držiteľa?

Ako opravím nesprávny názov alebo IČO nasledujúceho držiteľa?

Ako opravím názov alebo IČO organizácie?

Ako opravím názov alebo IČO organizácie?

Ako pridám ďalšieho používateľa k prevádzke?

Ako pridám ďalšieho používateľa k prevádzke?

Novinky v aplikácii 2020 - 02

Novinky v aplikácii 2020 - 02

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 01

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 01

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 12

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 12

Novinky v aplikácii 2020 - 01

Novinky v aplikácii 2020 - 01

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 11

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 11

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 10

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 10

Novinky v aplikácii 2019 - 11

Novinky v aplikácii 2019 - 11

Novinky v aplikácii 2019 - 10

Novinky v aplikácii 2019 - 10

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 09

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 09

Novinky v aplikácii 2019 - 09

Novinky v aplikácii 2019 - 09

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 08

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 08

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 07

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 07

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 06

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 06

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 05

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 05

Novinky v aplikácii 2019 - 06

Novinky v aplikácii 2019 - 06

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 04

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 04

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 03

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 03

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 02

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 02

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 01

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 01

Novinky v aplikácii 2019 - 02

Novinky v aplikácii 2019 - 02

Novinky v aplikácii 2019 - 01

Novinky v aplikácii 2019 - 01

Novinky v aplikácii 2018 - 12

Novinky v aplikácii 2018 - 12

Novinky v aplikácii 2018 - 06

Novinky v aplikácii 2018 - 06

Novinky v aplikácii 2018 - 05

Novinky v aplikácii 2018 - 05

Novinky v aplikácii 2018 - 02

Novinky v aplikácii 2018 - 02

Novinky v aplikácii 2018 - 01

Novinky v aplikácii 2018 - 01

4 tipy na vytvorenie a podanie elektronického ohlásenia o vzniku odpadu

4 tipy na vytvorenie a podanie elektronického ohlásenia o vzniku odpadu

V ročnom ohlásení musí pôvodca uviesť aj vznik odpadu v danom roku

V ročnom ohlásení musí pôvodca uviesť aj vznik odpadu v danom roku

Ako správne podať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade ako odosielateľ

Ako správne podať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade ako odosielateľ

Inteligentný systém automatickej kontroly údajov v ELO

Inteligentný systém automatickej kontroly údajov v ELO

Evidencia odpadu online

Evidencia odpadu online

Najdôležitejšie zmeny v odpadovom hospodárstve v roku 2018

Najdôležitejšie zmeny v odpadovom hospodárstve v roku 2018