V súvislosti s povinnosťou držiteľov odpadov, sprostredkovateľov a obchodníkov podať ročné Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok do 28. februára nasledujúceho roka, vám prinášame aktuálny zoznam okresných úradov (stav k 23.1.2023). Priebežne aktualizovaný zoznam nájdete priamo v našej aplikácii.

Adresár tiež poslúži odosielateľom nebezpečného odpadu (NO), ktorí sú povinní podať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade príslušným okresným úradom za obdobie kalendárneho mesiaca do 10. dňa nasledujúceho mesiaca (§ 11, ods. 3 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.). Ktorým okresným úradom sa Ohlásenie o prepravovanom NO zasiela sa dozviete v tomto článku: Ako správne podať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade ako odosielateľ.

Zoznam okresných úradov v SR, odbor starostlivosti o životné prostredie

 • Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie Ľ. Štúra 7/7, 95701 Bánovce nad Bebravou
 • Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Okresný úrad Banská Štiavnica, Odbor starostlivosti o ŽP, Križovatka 4, 96901 Banská Štiavnica
 • Okresný úrad Bardejov, Odbor starostlivosti o ŽP, Dlhý rad 16, 08501 Bardejov
 • Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o ŽP, Tomášikova 46, 83205 Bratislava
 • Okresný úrad Brezno, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 97701 Brezno
 • Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104, 01401 Bytča
 • Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 02201 Čadca
 • Okresný úrad Detva, Odbor starostlivosti o ŽP, J. G. Tajovského 1462/9, 96212 Detva
 • Okresný úrad Dolný Kubín, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 02601 Dolný Kubín
 • Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, Korzo B. Bartóka 789/3, 92901 Dunajská Streda
 • Okresný úrad Galanta, Odbor starostlivosti o ŽP, Nová Doba 1408/31, 92436 Galanta
 • Okresný úrad Gelnica, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 1, 05601 Gelnica
 • Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3, 92001 Hlohovec
 • Okresný úrad Humenné, Odbor starostlivosti o ŽP, Kukorelliho 1, 06601 Humenné
 • Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 01901 Ilava
 • Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o ŽP, Dr. Alexandra 61, 06001 Kežmarok
 • Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o ŽP, Záhradnícka 6, 94501 Komárno
 • Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 52, 04126 Košice
 • Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o ŽP, Hroncova 13, 04001 Košice
 • Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o ŽP, Čsl. armády 2190/3, 96301 Krupina
 • Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Odbor starostlivosti o ŽP, Litovelská 1218, 02401 Kysucké Nové Mesto
 • Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o ŽP, Rozmarínová 4, 93401 Levice
 • Okresný úrad Levoča, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie Majstra Pavla 59, 05401 Levoča
 • Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. osloboditeľov 1, 03141 Liptovský Mikuláš
 • Okresný úrad Lučenec, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie republiky 26, 98436 Lučenec
 • Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o ŽP, Záhorácka 2942/60A, 90126 Malacky
 • Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie S. H. Vajanského 1, 03658 Martin
 • Okresný úrad Medzilaborce, Odbor starostlivosti o ŽP, Mierová 4, 06801 Medzilaborce
 • Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 07101 Michalovce
 • Okresný úrad Myjava, Odbor starostlivosti o ŽP, Moravská 1, 90701 Myjava
 • Okresný úrad Námestovo, Odbor starostlivosti o ŽP, Miestneho priemyslu 571, 02901 Námestovo
 • Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 36, 91541 Nové Mesto nad Váhom
 • Okresný úrad Nové Zámky, Odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, 94002 Nové Zámky
 • Okresný úrad Partizánske, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie SNP 151/6, 95801 Partizánske
 • Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o ŽP, M. R. Štefánika 10, 90201 Pezinok
 • Okresný úrad Piešťany, Odbor starostlivosti o ŽP, Krajinská cesta 5053/13, 92125 Piešťany
 • Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o ŽP, Železničná 2, 98701 Poltár
 • Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05844 Poprad
 • Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, Centrum 1/1, 01701 Považská Bystrica
 • Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 08001 Prešov
 • Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o ŽP, Gustáva Švéniho 3H, 97101 Prievidza
 • Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 820, 02001 Púchov
 • Okresný úrad Revúca, Odbor starostlivosti o ŽP, Komenského 1237/40, 05001 Revúca
 • Okresný úrad Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti o ŽP, P. Hostinského 1036/4, 97901 Rimavská Sobota
 • Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o ŽP, Špitálska 3, 04801 Rožňava
 • Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o ŽP, Dončova 11, 03401 Ružomberok
 • Okresný úrad Sabinov, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 85, 08301 Sabinov
 • Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 92701 Šaľa
 • Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o ŽP, Hurbanova 21, 90301 Senec
 • Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o ŽP, Vajanského 17/1, 90501 Senica
 • Okresný úrad Skalica, Odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova 2157/20, 90901 Skalica
 • Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o ŽP, Partizánska 1057, 06901 Snina
 • Okresný úrad Sobrance, Odbor starostlivosti o ŽP, Tyršova 12, 07301 Sobrance
 • Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o ŽP, Markušovská cesta 1, 05201 Spišská Nová Ves
 • Okresný úrad Stará Ľubovňa, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. Gen. Štefánika 1, 06401 Stará Ľubovňa
 • Okresný úrad Stropkov, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 51/26, 09101 Stropkov
 • Okresný úrad Svidník, Odbor starostlivosti o ŽP, Sov. hrdinov 102, 08901 Svidník
 • Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám Ľ. Štúra 1738, 95540 Topoľčany
 • Okresný úrad Trebišov, Odbor starostlivosti o ŽP, M. R. Štefánika 1161/184, 07501 Trebišov
 • Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP, Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín
 • Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 91701 Trnava
 • Okresný úrad Turčianske Teplice, Odbor starostlivosti o ŽP, Ul. SNP 514/122, 03901 Turčianske Teplice
 • Okresný úrad Tvrdošín, Odbor starostlivosti o ŽP, Medvedzie 132, 02744 Tvrdošín
 • Okresný úrad Veľký Krtíš, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. A. H. Škultétyho 11, 99001 Veľký Krtíš
 • Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou
 • Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o ŽP, Bystrická 53, 96681 Žarnovica
 • Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor starostlivosti o ŽP, Ul. M.Chrásteka 586/27, 96501 Žiar nad Hronom
 • Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina
 • Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o ŽP, Sládkovičova 3, 95301 Zlaté Moravce
 • Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o ŽP, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen