Kliknite na položku „Prevádzky“ v hornej zelenej lište aplikácie, alebo v pravom hornom menu vyberte „Evidované prevádzky“. Potom kliknite na názov prevádzky, ktorú chcete deaktivovať. Otvorí sa detail tejto prevádzky, v ktorom zmeňte atribút „Stav“ na „Neaktívna“ a potvrďte zeleným tlačidlom.

Upozornenie: deaktivovaná prevádzka sa už nebude zobrazovať v hornom zozname prevádzok a nebude zarátaná do počtu prevádzok pre účely predplatenej licencie.