V prípade, že ste sa pri registrácii pomýlili a zadali nesprávne IČO alebo názov organizácie, o opravu musíte požiadať na emailovej adrese info@envisys.sk. Z dôvodu zabezpečenia korektnosti údajov, nie je povolené tieto údaje užívateľsky upravovať. Naši administrátori vám s tým ale radi pomôžu.