Každý evidenčný list odpadu je možné stiahnuť vo formáte PDF a následne uložiť vo vašom zariadení (PC, notebook, tablet, tel. a i.) a to kliknutím na žlté tlačidlo PDF, ktoré sa nachádza vo vnútri každého evidenčného listu odpadu medzi jeho hlavičkou a jednotlivými záznamami o odpade.