Áno, vznikový riadok môžete jednoducho vytvoriť z nakladacieho riadka kliknutím na príslušnú ikonku. Ikonka sa nachádza na začiatku riadka v 3. stĺpci. Po kliknutí systém vytvorí riadok s vyplnenou hmotnosťou vznik, rovnakým dátumom a kódom nakladania Z.

Funkcia je dostupná len pre kódy činností P, M, V, O a S.