Áno. Aplikácia umožňuje evidovať aj udelené súhlasy podľa zákona o odpadoch. V prípade zaevidovaných súhlasov sa ich čísla automaticky zobrazia v menu položky Poznámka príslušných evidenčných listov odpadu.