Po zmene stavu prevádzky na „Neaktívna“ ostanú všetky údaje (napr. ELO, súhlasy a i.) v neaktívnej prevádzke zachované. Neaktívna prevádzka sa však nebude zobrazovať vo vysypávacom menu v hornej časti aplikácie a nebude započítavaná do aktuálneho počtu predplatených prevádzok. Nastavenie neaktívnej prevádzky použite v prípade, že ste prevádzku vytvorili omylom alebo evidovanie odpadu v nej už skončilo (napr. ukončením stavby a pod.).