Áno. Nulové záznamy sa v ELO neevidujú a to tak v prípade skratky ZPR (zostatok z predchádzajúceho roka) ako aj kódov nakladania napr. Z (zhromažďovanie) a i.