Do aplikácie sa zaregistrujete kliknutím na tlačidlo 30 dní zadarmo, ktoré nájdete na verejných stránkach aplikácie v pravom hornom rohu. Po registrácii vám začne plynúť bezplatné skúšobné obdobie v trvaní 30 až 60 dní. Po jeho uplynutí bude nasledovať platené ročné obdobie, ak sa pre používanie aplikácie rozhodnete a uhradíte zaslanú zálohovú faktúru.