Celkové množstvo zhromažďovaných nebezpečných odpadov (NO) je uvedené na obrazovke Dashboard. Ak máte v aplikácii správne zadaný súhlas (napr. súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu), systém vás prostredníctvom Notifikácií automaticky upozorní na dosiahnutie 50 % celkového povoleného množstva NO v súhlase. Ak súhlas v aplikácii zadaný nemáte, systém vás prostredníctvom Notifikácií automaticky upozorní aj na potrebu disponovania súhlasom vopred (pri dosiahnutí 50 % limitu), aby ste mali dostatok času požiadať orgán odpadového hospodárstva o vydanie súhlasu.