Ako na odpady v autoservise a pneuservise

Ako na odpady v autoservise a pneuservise

Ekomodulácia a zmeny v hlásení údajov o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov od 1. 10. 2023

Ekomodulácia a zmeny v hlásení údajov o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov od 1. 10. 2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci

Adresy okresných úradov pre zaslanie ročného ohlásenia o odpade

Adresy okresných úradov pre zaslanie ročného ohlásenia o odpade

Kedy a kto podáva ročné ohlásenie o odpadoch?

Kedy a kto podáva ročné ohlásenie o odpadoch?

Nová vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti súvisiaca s ISOH

Nová vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti súvisiaca s ISOH

Evidencia a ohlasovanie odpadov cez ISOH od 1.1.2024

Evidencia a ohlasovanie odpadov cez ISOH od 1.1.2024

Vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

Vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií

Reforma stavebných odpadov - novela zákona o odpadoch

Reforma stavebných odpadov - novela zákona o odpadoch

Nové požiadavky na karty bezpečnostných údajov od 1. 1. 2023

Nové požiadavky na karty bezpečnostných údajov od 1. 1. 2023

Ako zaradiť odpad z testovania na Covid-19

Ako zaradiť odpad z testovania na Covid-19

20 najdôležitejších zmien zákona o odpadoch od 1. 11. 2021

20 najdôležitejších zmien zákona o odpadoch od 1. 11. 2021

Evidencia a ohlasovanie odpadov cez ISOH od 1.1.2023

Evidencia a ohlasovanie odpadov cez ISOH od 1.1.2023

Správny vzor tlačiva ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2020

Správny vzor tlačiva ohlásenia o vzniku odpadu za rok 2020

Digitálne odpadové trhovisko Cyrkl už aj na Slovensku

Digitálne odpadové trhovisko Cyrkl už aj na Slovensku

Elektronická evidencia odpadov v ISOH - otvorený list ministrovi

Elektronická evidencia odpadov v ISOH - otvorený list ministrovi

Katalóg odpadov online

Katalóg odpadov online

Zmeny v legislatíve životného prostredia v súvislosti s ochorením Covid-19

Zmeny v legislatíve životného prostredia v súvislosti s ochorením Covid-19

Kam s použitými rúškami

Kam s použitými rúškami

4 tipy na vytvorenie a podanie elektronického ohlásenia o vzniku odpadu

4 tipy na vytvorenie a podanie elektronického ohlásenia o vzniku odpadu

V ročnom ohlásení musí pôvodca uviesť aj vznik odpadu v danom roku

V ročnom ohlásení musí pôvodca uviesť aj vznik odpadu v danom roku

Ako správne podať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade ako odosielateľ

Ako správne podať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade ako odosielateľ

Inteligentný systém automatickej kontroly údajov v ELO

Inteligentný systém automatickej kontroly údajov v ELO

Evidencia odpadu online

Evidencia odpadu online

Najdôležitejšie zmeny v odpadovom hospodárstve v roku 2018

Najdôležitejšie zmeny v odpadovom hospodárstve v roku 2018