Zmena zodpovednej osoby

Zmena zodpovednej osoby

Ako deaktivovat prevádzku?

Ako deaktivovat prevádzku?

Prečo pri prenose zostatkov z predchádzajúceho roka systém nevytvorí aj nulové záznamy zostatkov v ELO k 1.1. nového roka?

Prečo pri prenose zostatkov z predchádzajúceho roka systém nevytvorí aj nulové záznamy zostatkov v ELO k 1.1. nového roka?

Nevymažú sa mi údaje v prevádzke, ak zmením jej stav na neaktívna?

Nevymažú sa mi údaje v prevádzke, ak zmením jej stav na neaktívna?

Prečo nie je v ročnom ohlásení pri kóde nakladania - DO vyplnená kolónka 8 - IČO, obchodné meno, sídlo/miesto?

Prečo nie je v ročnom ohlásení pri kóde nakladania - DO vyplnená kolónka 8 - IČO, obchodné meno, sídlo/miesto?

Bude aplikácia EnviSys nejako prepojená so štátom pripravovaným ISOH?

Bude aplikácia EnviSys nejako prepojená so štátom pripravovaným ISOH?

Potrebujem vo všetkých evidenčných listoch odpadu (ELO) zmeniť kód činnosti P (pôvodca) na M (držiteľ odpadu). Dá sa to nejak opraviť alebo musím všetky ELO vymazať a znova ich vytvoriť?

Potrebujem vo všetkých evidenčných listoch odpadu (ELO) zmeniť kód činnosti P (pôvodca) na M (držiteľ odpadu). Dá sa to nejak opraviť alebo musím všetky ELO vymazať a znova ich vytvoriť?

Kde môžem zistiť, či povolené množstvo zhromažďovaných nebezpečných odpadov neprekračujem? Upozorní ma na to aplikácia automaticky?

Kde môžem zistiť, či povolené množstvo zhromažďovaných nebezpečných odpadov neprekračujem? Upozorní ma na to aplikácia automaticky?

Je možné sledovať v grafe aj produkciu odpadov jednotlivo podľa katalógový čísel a takto v grafe ich exportovať?

Je možné sledovať v grafe aj produkciu odpadov jednotlivo podľa katalógový čísel a takto v grafe ich exportovať?

Po zadaní hmotnosti 0 ton ZPR v ELO, požaduje aplikácia vyplnenie hmotnosti. Mám to brať tak, že nula sa neeviduje?

Po zadaní hmotnosti 0 ton ZPR v ELO, požaduje aplikácia vyplnenie hmotnosti. Mám to brať tak, že nula sa neeviduje?

Kde sa dá zmazať evidované obdobie? Rok 2019 a 2020 nepotrebujem vidieť. Omylom som vytvoril rok 2022, ktorý sa nedá odstrániť.

Kde sa dá zmazať evidované obdobie? Rok 2019 a 2020 nepotrebujem vidieť. Omylom som vytvoril rok 2022, ktorý sa nedá odstrániť.

Kde sa zobrazujú sumárne množstvá odpadov v jednotlivých evidenčných listoch (ELO)?

Kde sa zobrazujú sumárne množstvá odpadov v jednotlivých evidenčných listoch (ELO)?

Dajú sa skopírovať evidenčné listy odpadu (ELO), ktoré mám vytvorené v roku 2020 do roku 2021, aby som ich nemusela všetky nanovo vytvárať?

Dajú sa skopírovať evidenčné listy odpadu (ELO), ktoré mám vytvorené v roku 2020 do roku 2021, aby som ich nemusela všetky nanovo vytvárať?

Je možné mať viac prihlasovacích kont pre 1 prevádzku pri zakúpení modulu Evidencia a ohlasovanie?

Je možné mať viac prihlasovacích kont pre 1 prevádzku pri zakúpení modulu Evidencia a ohlasovanie?

Prečo nie sú v Ohlásení ani ELO vyplnené údaje o prevádzke a zodpovednej osobe?

Prečo nie sú v Ohlásení ani ELO vyplnené údaje o prevádzke a zodpovednej osobe?

Dá sa zmazať zodpovedná osoba?

Dá sa zmazať zodpovedná osoba?

Upozorňuje aplikácia automaticky na blížiaci sa termín vypršania platnosti súhlasu?

Upozorňuje aplikácia automaticky na blížiaci sa termín vypršania platnosti súhlasu?

Export dát z ELO za všetky prevádzky danej organizácie?

Export dát z ELO za všetky prevádzky danej organizácie?

Dajú sa riadky v ELO kopírovať?

Dajú sa riadky v ELO kopírovať?

Dajú sa automaticky vytvoriť vznikové riadky?

Dajú sa automaticky vytvoriť vznikové riadky?

Ako zobrazím štatistiky ELO?

Ako zobrazím štatistiky ELO?

Je možné v aplikácii evidovať aj súhlasy?

Je možné v aplikácii evidovať aj súhlasy?

Dá sa nastaviť stránka Evidenčné listy odpadu ako domovská stránka aplikácie?

Dá sa nastaviť stránka Evidenčné listy odpadu ako domovská stránka aplikácie?

Dajú sa stiahnuť v jednom PDF súbore všetky evidenčné listy odpadu za celú prevádzku?

Dajú sa stiahnuť v jednom PDF súbore všetky evidenčné listy odpadu za celú prevádzku?

Ako stiahnem evidenčný list odpadu v PDF?

Ako stiahnem evidenčný list odpadu v PDF?

Dajú sa vytvoriť ročné ohlásenia za všetky prevádzky jednej organizácie naraz?

Dajú sa vytvoriť ročné ohlásenia za všetky prevádzky jednej organizácie naraz?

Zostanú mi v aplikácii údaje zadané v rámci skúšobného obdbia aj po jeho skončení?

Zostanú mi v aplikácii údaje zadané v rámci skúšobného obdbia aj po jeho skončení?

Koľko ma bude stáť používanie aplikácie?

Koľko ma bude stáť používanie aplikácie?

Ako sa prihlásim do aplikácie?

Ako sa prihlásim do aplikácie?

Ako sa zaregistrujem do aplikácie?

Ako sa zaregistrujem do aplikácie?

Sú moje údaje v bezpečí?

Sú moje údaje v bezpečí?

Systém neprenáša zostatky z predchádzajúceho roka (ZPR).

Systém neprenáša zostatky z predchádzajúceho roka (ZPR).

Ako zmením kód činnosti na evidenčnom liste odpadu (ELO)?

Ako zmením kód činnosti na evidenčnom liste odpadu (ELO)?

Ako opravím nesprávny názov alebo IČO nasledujúceho držiteľa?

Ako opravím nesprávny názov alebo IČO nasledujúceho držiteľa?

Ako opravím názov alebo IČO organizácie?

Ako opravím názov alebo IČO organizácie?

Ako pridám ďalšieho používateľa k prevádzke?

Ako pridám ďalšieho používateľa k prevádzke?