Všetky vaše údaje, ktoré zadáte do aplikácie počas bezplatného skúšobného obdobia, zostanú v aplikácii aj jeho skončení a po úhrade faktúry za používanie aplikácie. Počas skúšobného obdobia máte k dispozícii plnú verziu aplikácie bez akýchkoľvek obmedzení.