Pri kóde nakladania DO (odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti) sa kolónka 8 v ročnom ohlásení nevypĺňa a uvádza sa len sumárne množstvo takto odovzdaných odpadov (v tonách) ako aj poznámka DO a číslo súhlasu (resp. odkaz naň na konci ohlásenia).