Značka:

Evidenčný list odpadu

Prečo nie je v ročnom ohlásení pri kóde nakladania - DO vyplnená kolónka 8 - IČO, obchodné meno, sídlo/miesto?

Prečo nie je v ročnom ohlásení pri kóde nakladania - DO vyplnená kolónka 8 - IČO, obchodné meno, sídlo/miesto?

Bude aplikácia EnviSys nejako prepojená so štátom pripravovaným ISOH?

Bude aplikácia EnviSys nejako prepojená so štátom pripravovaným ISOH?

Potrebujem vo všetkých evidenčných listoch odpadu (ELO) zmeniť kód činnosti P (pôvodca) na M (držiteľ odpadu). Dá sa to nejak opraviť alebo musím všetky ELO vymazať a znova ich vytvoriť?

Potrebujem vo všetkých evidenčných listoch odpadu (ELO) zmeniť kód činnosti P (pôvodca) na M (držiteľ odpadu). Dá sa to nejak opraviť alebo musím všetky ELO vymazať a znova ich vytvoriť?

Kde môžem zistiť, či povolené množstvo zhromažďovaných nebezpečných odpadov neprekračujem? Upozorní ma na to aplikácia automaticky?

Kde môžem zistiť, či povolené množstvo zhromažďovaných nebezpečných odpadov neprekračujem? Upozorní ma na to aplikácia automaticky?

Je možné sledovať v grafe aj produkciu odpadov jednotlivo podľa katalógový čísel a takto v grafe ich exportovať?

Je možné sledovať v grafe aj produkciu odpadov jednotlivo podľa katalógový čísel a takto v grafe ich exportovať?

Po zadaní hmotnosti 0 ton ZPR v ELO, požaduje aplikácia vyplnenie hmotnosti. Mám to brať tak, že nula sa neeviduje?

Po zadaní hmotnosti 0 ton ZPR v ELO, požaduje aplikácia vyplnenie hmotnosti. Mám to brať tak, že nula sa neeviduje?

Kde sa dá zmazať evidované obdobie? Rok 2019 a 2020 nepotrebujem vidieť. Omylom som vytvoril rok 2022, ktorý sa nedá odstrániť.

Kde sa dá zmazať evidované obdobie? Rok 2019 a 2020 nepotrebujem vidieť. Omylom som vytvoril rok 2022, ktorý sa nedá odstrániť.

Kde sa zobrazujú sumárne množstvá odpadov v jednotlivých evidenčných listoch (ELO)?

Kde sa zobrazujú sumárne množstvá odpadov v jednotlivých evidenčných listoch (ELO)?

Dajú sa skopírovať evidenčné listy odpadu (ELO), ktoré mám vytvorené v roku 2020 do roku 2021, aby som ich nemusela všetky nanovo vytvárať?

Dajú sa skopírovať evidenčné listy odpadu (ELO), ktoré mám vytvorené v roku 2020 do roku 2021, aby som ich nemusela všetky nanovo vytvárať?

Export dát z ELO za všetky prevádzky danej organizácie?

Export dát z ELO za všetky prevádzky danej organizácie?

Dajú sa riadky v ELO kopírovať?

Dajú sa riadky v ELO kopírovať?

Dajú sa automaticky vytvoriť vznikové riadky?

Dajú sa automaticky vytvoriť vznikové riadky?

Ako zobrazím štatistiky ELO?

Ako zobrazím štatistiky ELO?

Dajú sa stiahnuť v jednom PDF súbore všetky evidenčné listy odpadu za celú prevádzku?

Dajú sa stiahnuť v jednom PDF súbore všetky evidenčné listy odpadu za celú prevádzku?

Ako stiahnem evidenčný list odpadu v PDF?

Ako stiahnem evidenčný list odpadu v PDF?