Priamo v aplikácii to zatiaľ možné nie je, no viete na to využiť dáta z aplikácie (exportovať ELO do excelu – CSV) a graf ako aj ďalšie analýzy dát urobiť v exceli. Vyexportovať môžete konkrétny ELO, všetky ELO danej prevádzky, ale aj všetky ELO celej organizácie čo využijú najmä sieťový klienti a obchodné reťazce s veľkým počtom prevádzok. Tento export nájdete v pravom hornom menu aplikácie (pod vašim menom), v položke Hromadné exporty. Následne vyberte export 1002 - Hromadný export dát z ELO za všetky prevádzky danej organizácie.