Otázky a odpovede

Q&A

Dá sa zmazať zodpovedná osoba?

Zodpovednú osobu nie je možné zo systému vymazať. Tým je zabezpečená konzistentnosť dát. Neaktuálnu zodpovednú osobu môžete buď premenovať (aktualizovať) alebo ju označiť ako Neaktívnu v nastaveniach Zodpovedné osoby (v takom prípade nebude v ELO ponúkaná na výber). V prípade viacerých zodpovedných osôb môžete v nastaveniach Zodpovedné osoby určiť, ktorá z nich sa zobrazí v ELO a ktorá v Ohlásení.

Témy: 

Ročné ohlásenie

Kopírovať odkaz