Otázky a odpovede

Téma: Evidencia súhlasov

Q&A

Kde môžem zistiť, či povolené množstvo zhromažďovaných nebezpečných odpadov neprekračujem? Upozorní ma na to aplikácia automaticky?

Celkové množstvo zhromažďovaných nebezpečných odpadov (NO) je uvedené na obrazovke Dashboard. Ak máte v aplikácii správne zadaný súhlas (napr. súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu), systém vás prostredníctvom Notifikácií automaticky upozorní na dosiahnutie 50 % celkového povoleného množstva NO v súhlase. Ak súhlas v aplikácii zadaný nemáte, systém vás prostredníctvom Notifikácií automaticky upozorní aj na potrebu disponovania súhlasom vopred (pri dosiahnutí 50 % limitu), aby ste mali dostatok času požiadať orgán odpadového hospodárstva o vydanie súhlasu.

Témy: 

Evidencia súhlasovEvidenčný list odpadu

Kopírovať odkaz

Q&A

Upozorňuje aplikácia automaticky na blížiaci sa termín vypršania platnosti súhlasu?

Áno. Podmienkou však je správne zadanie súhlasu v aplikácii (konsolidované znenie súhlasu jedného typu). Okrem časovej platnosti súhlasu systém kontroluje aj povolené množstvá, druhy odpadov, potrebu disponovania súhlasom a mnohé ďalšie. V prípade zistenia problému vás na to aplikácia upozorní prostredníctvom Notifikácií, ktoré nájdete v pravej hornej časti obrazovky.

Obrazovka notifikácií.

Témy: 

Evidencia súhlasov

Kopírovať odkaz

Q&A

Je možné v aplikácii evidovať aj súhlasy?

Áno. Aplikácia umožňuje evidovať aj udelené súhlasy podľa zákona o odpadoch. V prípade zaevidovaných súhlasov sa ich čísla automaticky zobrazia v menu položky Poznámka príslušných evidenčných listov odpadu.