Otázky a odpovede

Téma: Súhlasy

Q&A

Je možné v aplikácii evidovať aj súhlasy?

Áno. Aplikácia umožňuje evidovať aj udelené súhlasy podľa zákona o odpadoch. V prípade zaevidovaných súhlasov sa ich čísla automaticky zobrazia v menu položky Poznámka príslušných evidenčných listov odpadu.