Školenia

Pripojte sa k nášmu bezplatnému školeniu a získajte prehľad nie len o aplikácii EnviSys.

Školenia prebiehajú online a sú bezplatné. Nie je potrebné sa registrovať. Stačí, ak sa pripojíte prostredníctvom odkazu, ktorý nájdete pri každom termíne školenia. Ak sa však zaregistrujete emailovou adresou, školenie vám pripomenieme deň pred jeho konaním.


školenia aplikácie EnviSys


V prvej časti školenia zhrnieme aktuálne témy z oblasti odpadovej legislatívy a ISOH, v druhej vám predstavíme vybranú časť aplikácie EnviSys. Na záver zodpovieme vaše otázky k aplikácii. Školenie vedie skúsený senior konzultant v oblasti odpadového hospodárstva.

Termíny

Najčastejšie chyby v odpadoch firmy

  • aktuálne informácie a novinky o ISOH a odpadovej legislatíve
  • najčastejšie chyby vo firemnom odpadovom hospodárstve
  • odpovede na vaše otázky k aplikácii

Ako evidovať odpady v aplikácii

  • aktuálne informácie a novinky o ISOH a odpadovej legislatíve
  • ako evidovať odpady v aplikácii
  • odpovede na vaše otázky k aplikácii

Ako vytvoriť ročné ohlásenie v aplikácii

  • aktuálne informácie a novinky o ISOH a odpadovej legislatíve
  • ako vytvoriť ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v aplikácii
  • odpovede na vaše otázky k aplikácii