Ceny

Zvoľte si požadovaný počet prevádzok a modulov v aplikácii. Ich počet je možné neskôr kedykoľvek zmeniť.

počet prevádzok

moduly

Odpady

cena

Evidencia a ohlasovanie

 
0,00

Zariadenie

 
0,00

Legislatíva

Monitoring legislatívy zadarmo

 
0,00

Ak potrebujete zabezpečiť samotné vedenie evidencie alebo vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, kontaktujte nás.

Ceny sú vrátane 20% DPH a platné od 1.2.2019.