Export dát z ELO pre všetky prevádzky danej organizácie nájdete v Hromadných exportoch - 1002 - Hromadný export dát z ELO za všetky prevádzky danej organizácie. Hromadné exporty sanachádzajú v pravom hornom menu, keď sa postavíte (kliknete) na svoje meno. Funkcia je obzvlášť vhodná pre sieťových klientov s veľkým počtom prevádzok. Export vytvorí jeden csv súbor, s ktorým môžete následne ďalej pracovať v MS Excel.