Prehľad sumárnych množstiev odpadu v každom ELO zobrazíte po kliknutí na zelenú záložku na obrazovke ELO vpravo hore. Po zobrazení prehľadu si túto voľbu systém zapamätá a prehľad v ELO bude zobrazovať aj pri ostatných ELO až do momentu opätovného kliknutia na túto záložku používateľom, po ktorom ho systém opäť skryje.