Funkcia odstránenia evidovaného obdobia zatiaľ nie je pre používateľov dostupná. Pri vytvorení novej organizácie/prevádzky aplikácia automaticky vytvorí rok -1 a rok +1 k aktuálnemu roku, aby mohol používateľ evidovať spätne rok dozadu alebo naopak rok dopredu. To sa využíva najmä na prelome rokov. V prípade požiadaviek na doplnenie viacerých rokov v konkrétnej prevádzke do minulosti resp. budúcnosti sú tieto požiadavky riešené individuálne. Rok, ktorý ste v aplikácii vytvorili omylom, systému evidencie nijako nevadí a bude využitý v čase, keď v ňom budete evidenciu viesť.